ΕΜΥΚΑ Υπηρεσίες


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αφορούν την απολύμανση χώρων υψηλής τεχνολογίας όπως π.χ. Intracom

Copyright © 2006 EMYKA A.E. - all rights reserved
developed by ICHS