Η Εταιρεία

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

“Πρωταρχικό μέλημα της Ε.Μ.Υ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που συμμορφώνονται επακριβώς με τις συμφωνημένες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Η ικανοποίηση των πελατών της Ε.Μ.Υ.ΚΑ. Α.Ε. αποτελεί στρατηγικό σημείο στη λειτουργία της και η εταιρία αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που αυτοί διαδραματίζουν.

Με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργούν όλοι οι υπάλληλοι και συνεργάτες μας. Ο πελάτης είναι ο πυρήνας των ενεργειών μας και αυτό απεικονίζεται στη ανοδική πορεία της

Copyright © 2006 EMYKA A.E. - all rights reserved
developed by ICHS